ค้นหาข้อมูลโรงเรียน สพป.นม.7
247
SMISS
โรงเรียน
ที่ตั้ง
ชั้นที่สอน
ประเภท
กลุ่ม
สังกัด
ผู้บริหาร
โทร.ผู้ริหาร
โทรโรงเรียน
1
32431245 GoldenTabs yRJYzniQTSzAAXQRMF
รƒยƒร‚ยƒรƒย‚ร‚ยƒรƒยƒร‚ย‚รƒย‚ร‚
0
2
0
GoldenTabs 44752967958 77233585495
2
32431245 horny sJMcxTfChvGTKMTO
ร.1-ร.6
0
6
0
horny 27272802621 19280138760
3
32431245 horny hItoOlRbNN
ร.1-ร.6
0
8
0
horny 67477915947 43861677685
4
0 Jenna udTBpBSsqkn
qqqqqqqq
0
0
0
Jenna 82865969118 75854607166
5
32431245 john mfRufeRscjUPpZNZeik
ร.1-ร.6
0
9
0
john 49001870859 29453401492
6
32431245 Judi AseCRcUEcy
ร.1-ยป.6
0
5
0
Judi 10521398773 29708252563
7
32431245 Judi KVOyGRvLHYHMeiFBW
รƒย.1-รƒย.3
0
7
0
Judi 44238126366 78093752456
8
32431245 Judix BwovxvQSNlLipK
ร.1-ยป.6
0
5
0
Judix 36529237089 25773707771
9
32431245 Judix zicPChHsIbO
รƒย.1-รƒย.3
0
5
0
Judix 49887943039 55560091517
10
32431245 Khloe pDPRrMfoXkT
รƒยƒร‚ยƒรƒย‚ร‚ยƒรƒยƒร‚ย‚รƒย‚ร‚
0
3
0
Khloe 53970962286 35360985644
11
32431245 Mike hWyfUhsRSlsvQbgTS
ร.1-ร.3
0
8
0
Mike 38062387951 62541299352
12
32431245 patrik JdJkoZtVIGkbhFv
ร.1-ร.3
0
4
0
patrik 83208440125 66797576756
13
32431245 patrik QQCkBxBqyFlOe
ร.1-ร.3
0
6
0
patrik 28149023565 16243681499
14
32431245 qorptijx pqfmBuUeSZQuBznZA
ร.1-ร.3
0
6
0
qorptijx 93798753158 67861357293
15
32431245 ronny FaiyugmqdwOgiUmP
ร.1-ร.3
0
3
0
ronny 14115456569 80136784139
16
32431245 ronny iiLctfScWyyWfUI
รยนร˜ยบร’ร… 1 - รร‘ยธร‚รรˆร
0
11
0
ronny 54134285455 23365125530
17
32431245 rtkerzpkztj NszPWiUdnQojvmT
http://dzbxnasysndr.com/
0
0
0
rtkerzpkztj http://dzbxnasysndr.com/ 96839001058
18
32431245 scacjpa scacjpa
http://fbajkvfagthh.com/
0
86
0
scacjpa 52717423121 24292909389
19
32431245 แกสำโรงวิทยา 3 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ป.6
2
1
1
นายวิธาร ช่างทอง 08 - 1065 - 8831 044 - 329 - 379
20
32431245 แกสำโรงวิทยา 3 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ป.6
2
1
1
นายวิธาร ช่างทอง 08 - 1065 - 8831 044 - 329 - 379
21
32431245 คูเตยราษฎร์สามัคคี 1 สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ป.6
2
1
1
นาย 08 - 9189 - 1532 044 - 430 - 004
22
32431245 ชุมชนบ้านวังหิน 8 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
นายพรศักดิ์ ค้าขาย 08 - 1389 - 8623 044 - 471 - 208
23
32431245 ท่าเรือวิทยา 2 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
5
1
นายประยงค์ สารภูมิ o ;
24
32431245 นิคมสร้างตนเองพิมาย๒ 5 นิคมสร้างตนเองพิมาย พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
9
1
นายปีติ ปรุงเรือน 08 - 9945 - 0061 044 - 471 - 180
25
32431245 โนนขุยสามัคคี 1 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
10
1
นายประภาส ร่มสุข 08 - 1065 - 6995
26
32431245 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 5 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
5
1
นายคณาวุฒิ สรสิทธิ์ 08 - 1070 - 3008
27
32431245 บ้านขามขุนร่ม 14 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
10
1
ว่าที่ ร.ต.ณัฐรณ ชนะค้า 081-9643694
28
32431245 บ้านขามใต้ 6 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
8
1
นายอำนาจ สัมมารุ่งโรจน์ 08 - 9581 - 5341
29
32431245 บ้านคล้า 8 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
นายอำพร ขานกระโทก 08 - 1064 - 3205
30
32431245 บ้านคึมหญ้านาง 3 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
นายไสว แจ่มเพชร 08 - 1670 - 6155 044 - 754 - 998
31
32431245 บ้านโคกเพชร 4 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
12
1
นายชยพล ระดมผล
32
32431245 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 7 ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายเจริญ ดวงมาลัย 08 - 6252 - 6285
33
32431245 บ้านโคกหินช้าง 4 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
11
1
นายถนอม วรรณพงศ์เจริญ
34
32431245 บ้านจาบ 9 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ป.6
2
1
1
นางสุวรรณีย์ ศิริสุวรรณพงศ์ 085-6115253 044 - 430340
35
32431245 บ้านฉกาจช่องโค 2 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
9
1
นายณรงค์ ถนัดค้า 08 - 1725 - 3135 044 - 471 - 237
36
32431245 บ้านช่องแมว 3 ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
6
1
นายจำนงค์ สินอยู่ 085 - 1040437 044751613
37
32431245 บ้านชีวาน 1 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
นายประยงค์ กรุพิมาย 08 - 1790 - 9619 044 - 754 - 419
38
32431245 บ้านซาด 6 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
นางประคอง ลัดกลาง 08 - 1282 - 8302
39
32431245 บ้านดอนแซะ 9 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
นายทองอินทร์ กรวยสวัสดิ์ 08 - 9948 - 9391
40
32431245 บ้านดอนลำดวน 10 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
10
1
นายไพฑูรย์ ทบลม 080-1531242 044-430320
41
32431245 บ้านดอนวัว 3 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
นายเสนีย์ สมรูป
42
32431245 บ้านดอนสามัคคี 4 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
นายสุริยนต์ กัลยาณี 08 - 1999 - 6033 044 - 430 - 478
43
32431245 บ้านดอนหวาย 3 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
9
1
44
32431245 บ้านตลาดไทร 1 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
12
1
นายวิชัย ไชสง
45
32431245 บ้านตลาดประดู่ 3 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
8
1
044 - 430069
46
32431245 บ้านตะคร้อ 8 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
8
1
นายกรช โพธิสม 08-1879-4098 044-430073
47
32431245 บ้านเตยประชาบำรุง 1 กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
นายแสวง ชาญเขว้า 08 - 1725 - 6597 044 - 403 - 006
48
32431245 บ้านถนน 6 ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
นายบุญยัง จันทร์แก้ว 08 - 1063 - 9211 044 - 430 - 078
49
32431245 บ้านทับควาย 5 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
นายมงคล อินทร์ทอง 044 - 430556
50
32431245 บ้านท่าแดง 3 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
044 - 471 - 252
Records 1 to 50 of 247
ไไไ
phitsanulok2/nma7_masschool